nákupníkošík

Pár jednoduchých pravidel zabraňující šíření molů

• Škůdci vstupují do domu s nákupy, okny ale i ventilací. Před nákupem nebo nejpozději před uložením do skříně vždy zkontrolujte, zda nedošlo k napadení potravin (napadení může být rozpoznáno podle spřádaných fekálních drobků, pavoučích nití nebo poškození potravin, krmení v/na obalu)

• Potraviny ale i krmení pro zvířata skladujte pouze v těsně přiléhajících nádobách nebo skladovacích nádobách. Obal z fólie nebo papíru neposkytuje spolehlivou ochranu proti larvám

• Neskladujte velké množství potravin. Čím déle jsou potraviny skladovány, tím větší je riziko napadení. Ořechy, mouky, rozinky a další přísady do pečiva, které jsou často uchovávány po velmi dlouhou dobu, by měly být pravidelně kontrolovány na napadení. Otevřená balení by měla být vždy přemístěna do uzavřených nádob.

• Vybavené kuchyně nabízejí mnoho úkrytů pro dospělé moly. Skříně by proto měly být důkladně vyčištěny a vysávány 2x ročně. Praskliny, mezery mezi policemi či skříní a stěnou, mohou být také ošetřeny horkým vzduchem (vysoušeč vlasů) nebo parním čističem

• Feromonové lapače se používají výhradně pro kontrolní účely a nejsou účinným prostředkem kontroly. Pouze samci jsou chyceni na lapače, samice nadále snášejí vajíčka.

• V létě zajistěte okna moskytiérami, abyste zabránili příletům z okolí.

« Zpět na obsah